Staaf, Annika, och Annelie Björkhagen Turesson. 2023. ”Kriminalvården Och Barnkonventionen”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (2):519-40. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4169.