Hjelte, Jan, Elisabet Höög, och Annika Nordström. 2023. ”Kunskap Och Expertis I Små Glesbygdskommuners socialtjänst: – Synen På Utmaningar Och lösningar”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (1):457-76. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4116.