Blom Nilsson, Marcus. 2023. ”Har Problemen Blivit värre? – En Analys Av Hur Problem Med Och hjälpbehov för Psykisk hälsa, Alkohol-Och narkotikaanvändning förändrats över Tid för socialtjänstens Klienter”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (1):477-98. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4115.