Johansson, Staffan, och Andreas Liljegren. 2021. ”Socialtjänsten Som Granskningsobjekt: Politikers Och tjänstemäns användning Av Öppna jämförelser”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (1):3-28. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4082.