Börjesson, Angelica, och Ulla-Carin Hedin. 2021. ”Nya böcker”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (1):119-27. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4079.