Backlund, Åsa, Katarina Thorén, och Tommy Lundström. 2021. ”Socialtjänstens Respons På ’flyktingkrisen’: Mottagandet Av Ensamkommande Barn”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (1):75-94. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4075.