Scaramuzzino, Gabriella, och Roberto Scaramuzzino. 2021. ”Hat, Hot Och kränkningar Mot Ledare: Politisk, Rumslig Och Personlig Kontroll Av civilsamhället”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (1):51-73. https://socvet.se/article/view/4074.