Amcoff, Jan. 2021. ”Socialbidragstagares Flytt Mellan Storstad Och Avfolkningsbygd: Social Dumpning Eller Problemanhoppning I förorten?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (1):29-50. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4073.