Osvaldsson Cromdal, Karin, och Magnus Dahlstedt. 2021. ”Förord”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (1). https://socvet.se/article/view/4071.