Helmersson, Sara, Maria Vallström, och Mikael Vallström. 2024. ”De Ensamkommandes Ensamhet : – Unga Migranters röster Om Exkludering Och förutsättningar för Integration I Två norrländska Landsbygdskommuner”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (3):681-99. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4041.