Mattsson, Tina. 2021. ”Möjligheter Och svårigheter för Kritisk Forskning I Socialt Arbete”. Socialvetenskaplig Tidskrift 27 (3-4):329-41. https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3674.