Lauri, Marcus, och Jessica H. Jönsson. 2021. ”Rustad för Morgondagen? Kritiska Och Radikala Perspektiv I Den Svenska Socionomutbildningens Styrdokument”. Socialvetenskaplig Tidskrift 27 (3-4):269-90. https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3665.