Mulinari, Paula, Nazem Tahvilzadeh, och Lisa Kings. 2021. ”Dekolonialt Socialt Arbete: Om Relationen Mellan gräsrotsrörelser Och Kritiskt Socialt Arbete I Den Urbana Periferin”. Socialvetenskaplig Tidskrift 27 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3664.