Björngren Cuadra, Carin, och Pernilla Ouis. 2021. ”Grönt Och hållbart Socialt Arbete - Miljörättvisa, Social rättvisa Och Ekosociala Interventioner”. Socialvetenskaplig Tidskrift 27 (3-4):207-26. https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3662.