Pålsson, David, och Stefan Wiklund. 2022. ”Barnperspektiv Och Ekonomiskt bistånd: I Vilken utsträckning Kan Generositet Respektive Restriktivitet Ses Som Ett Uttryck för Skilda Strategier?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (1). https://socvet.se/article/view/3524.