Siverskog, Anna, och Håkan Jönson. 2020. ”Vart är äldreomsorgen På väg? Argument för Och Emot förenklad biståndshandläggning”. Socialvetenskaplig Tidskrift 27 (1):91-110. https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.1.3414.