Harnett, Tove. 2020. ”Utifrån ålder Eller Behov? – Ålder Som Organiserande Princip för stödinsatser till äldre”. Socialvetenskaplig Tidskrift 26 (3-4):303–322. https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.3-4.3092.