Lundström, Tommy, och Marie Sallnäs. 2020. ”Barnskyddets Innersta kärna: – Om tvångsplaceringar Som Motiveras Av Barns hemförhållanden”. Socialvetenskaplig Tidskrift 26 (3-4):283–302. https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.3-4.3091.