Stranz, Hugo, Åke Bergmark, och Tommy Lundström. 2020. ”På Olika Villkor? – Extern Samverkan Inom socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig Tidskrift 26 (2):131–152. https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.2.3083.