Edebalk, Per Gunnar. 2016. ”Fattigvårdsfolket Och Pensionsstriden 1912/13”. Socialvetenskaplig Tidskrift 2 (3). https://doi.org/10.3384/SVT.1995.2.3.3008.