Salonen, Tapio. 2016. ”Försörjningsfrågor - En Introduktion”. Socialvetenskaplig Tidskrift 3 (1-2). https://doi.org/10.3384/SVT.1996.3.1-2.2984.