Lindqvist, Rafael, och Lars Olov Bygren. 2016. ”Arbetsrehabilitering Av arbetslösa långtidssjuka Kvinnor Informellt Socialt stöd Vid Myndighetskontakter”. Socialvetenskaplig Tidskrift 4 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.1997.4.2.2953.