Bergmark, Åke, och Tommy Lundström. 2016. ”Metoder I Socialt Arbete Om Insatser Och arbetssätt I socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig Tidskrift 5 (4). https://doi.org/10.3384/SVT.1998.5.4.2918.