Ekberg, Jan, och Mats Hammarstedt. 2016. ā€¯Invandrare I Det Svenska Trygghetssystemetā€¯. Socialvetenskaplig Tidskrift 6 (3). https://doi.org/10.3384/SVT.1999.6.3.2894.