Gunnarsson, Evy. 2016. ”Kvinnors Fattigdom – könsperspektivet I Forskningen Om Socialbidrag Och Fattigdom”. Socialvetenskaplig Tidskrift 7 (1-2). https://doi.org/10.3384/SVT.2000.7.1-2.2825.