Svedberg, Gunnel. 2016. ”Sjuksköterskors berättelser Om rädsla Inom Psykiatrisk vård före Moderna Psykofarmaka”. Socialvetenskaplig Tidskrift 8 (1-2). https://doi.org/10.3384/SVT.2001.8.1-2.2782.