Gustafsson, Björn, Mats Johansson, och Edward Palmer. 2016. ”Barnens Inkomststandard under 90-Talets Djupa Recession Och Den följande återhämtningen”. Socialvetenskaplig Tidskrift 10 (1). https://doi.org/10.3384/SVT.2003.10.1.2663.