Edebalk, Per Gunnar. 2016. ”Bismarck Och De första socialförsäkringarna”. Socialvetenskaplig Tidskrift 10 (4). https://doi.org/10.3384/SVT.2003.10.4.2649.