Bergmark, Åke, och Tommy Lundström. 2016. ”Det Sociala Arbetets Viktigaste Resurs? Om Omfattningen Av Personal Inom socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig Tidskrift 11 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.2.2642.