Eriksson, Bengt G. 2016. ”Osäkerhetens återkomst. Att åldras I risksamhället”. Socialvetenskaplig Tidskrift 11 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.3-4.2637.