Melin Emilsson, Ulla. 2016. ”Gruppboende för Dementa - En Omsorgsform Eller Ett Begrepp I försvinnande?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 11 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.3-4.2635.