Hjort, Torbjörn. 2016. ”Forskning Om Konsumtionsvillkor för hushåll Med Knapp Ekonomi – Ett Svagt Utvecklat fält”. Socialvetenskaplig Tidskrift 12 (1). https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.1.2627.