Johansson, Staffan. 2016. ”Socialtjänstens Organisation Som Forskningsobjekt”. Socialvetenskaplig Tidskrift 12 (2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.2-3.2625.