Wiklund, Stefan. 2016. ”Social barnavård I Nya Former. Om Marknadsorientering Inom barnavårdsarbetet”. Socialvetenskaplig Tidskrift 12 (2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.2-3.2624.