Bergmark, Åke, och Tommy Lundström. 2016. ”En Sak I Taget? Om Specialisering Inom socialtjänstens Individ- Och Familjeomsorg”. Socialvetenskaplig Tidskrift 12 (2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.2-3.2618.