Topor, Alain. 2016. ”Vetenskaplighetens Dunkla Subjektivitet Om En kunskapsöversikt från Socialstyrelsen”. Socialvetenskaplig Tidskrift 13 (3). https://doi.org/10.3384/SVT.2006.13.3.2602.