Bragesjö, Fredrik, och Margareta Hallberg. 2016. ”Vetenskaplig Kunskap Som Problem för Beslutsfattare Och Praktiker? Exemplet mässlingsvaccination”. Socialvetenskaplig Tidskrift 13 (3). https://doi.org/10.3384/SVT.2006.13.3.2601.