Ahnlund, Petra, och Stina Johansson. 2016. ”Omvårdnadsutbildning Som mål Eller Medel? Om Legitimitetsproblem Och Kunskapssyn”. Socialvetenskaplig Tidskrift 13 (3). https://doi.org/10.3384/SVT.2006.13.3.2600.