Billquist, Leila, och Lisbeth Johnsson. 2016. ”Sociala Akter Som Empiri. Om möjligheter Och svårigheter Med Att använda Socialarbetares Dokumentation I Forskningssyfte”. Socialvetenskaplig Tidskrift 14 (1). https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.1.2595.