Bergmark, Åke, och Renate Minas. 2016. ”Decentraliserad välfärd Eller Medborgerliga rättigheter? Om omfördelning Av Makt Och Ansvar Mellan Stat Och Kommun”. Socialvetenskaplig Tidskrift 14 (2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.2-3.2587.