Forkby, Torbjörn, och Staffan Höjer. 2016. ”Ritual Eller Strategi – Upphandlingar Och Ramavtal Inom Den Sociala ungdomsvården”. Socialvetenskaplig Tidskrift 15 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.2.2578.