Agerström, Jens, Rickard Carlsson, Bo Ekehammar, och Dan-Olof Rooth. 2016. ”Svenska Arbetsgivares Implicita Stereotyper Av Arabiska Muslimer Och överviktiga”. Socialvetenskaplig Tidskrift 15 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2574.