Kalonaityte, Viktorija, Victoria Kawesa, och Adiam Tedros. 2016. ”Svarta(s) Strategier: Att Hantera Rasism Och Diskriminering Som Svart Svensk”. Socialvetenskaplig Tidskrift 15 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2573.