Hedin, Ulla-Carin, och Sven-Axel Månsson. 2016. ”Repressalier Mot Kritiker I Offentliga Organisationer”. Socialvetenskaplig Tidskrift 15 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2572.