Vist, Gunnhild. 2016. ”Rasisme Og Diskriminering: Komplekse Begrep Med Mange Innhold”. Socialvetenskaplig Tidskrift 15 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2571.