Alinia, Minoo. 2016. ”Ett Hem I rörelse: Diasporisk Mobilisering I Den Svenska Gemenskapens Periferi”. Socialvetenskaplig Tidskrift 15 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2570.