Carlsson, Ninni. 2016. ”En »dålig« Flicka. Könskonstruktioner I berättelser Om Sexuella övergrepp”. Socialvetenskaplig Tidskrift 15 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2567.