Sahlin, Ingrid, och Nora Machado. 2016. ā€¯Diskriminering Och Exkludering. En Introduktionā€¯. Socialvetenskaplig Tidskrift 15 (3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2565.