Ponnert, Lina, och Kerstin Svensson. 2015. ”När förpackade idéer möter Organisatoriska Villkor”. Socialvetenskaplig Tidskrift 18 (3). https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.3.2510.