Eriksson, Lena, och Magnus Dahlstedt. 2016. ”Debatt: Incitament, Piska Eller Morot? Debattreplik: Framåt – bakåt – varåt?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 16 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2009.16.2.2505.